Đồng Hương Bắc Giang
HỘI ĐỒNG HƯƠNG BẮC GIANG
Tại TP HCM và CÁC TỈNH PHÍA NAM

Thông báo

Ông ĐÀM TRUNG BẮC, sinh năm 1953 , hội viên chi hội huyện Việt Yên; hội viên hội đồng hương Bắc Giang tại Tp.Hồ Chí Minh; hội viên CLB Doanh nghiệp Bắc Giang tại Tp.HCM, đã từ trần lúc 03 giờ ngày 12 - 2-2019 ( 8/giêng/ kỷ hợi) tại nhà riêng, sô 50 Sầm Sơn P4, Q. Tân bình Tp Hồ chí Minh . Lễ viềng từ 15 giờ ngày 12-2-2019 , động quan sáng ngày 14-2-2019 . Hội đồng hương tỉnh thong báo để bà con cô bác thu xếp thời gian đến viếng và chia buồn cùng gia đình.


THÔNG BÁO CỦA BAN THƯỜNG TRỰC

Hội thông báo (19/05/2015)

HỘI ĐỒNG HƯƠNG BẮC GIANG TẠI TP.HCM
BAN THƯỜNG TRỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/TTĐHB

Tp.HCM, ngày 24 tháng 4 năm 2015

THÔNG BÁO

(V/v: Rút kinh nghiệm tổ chức họp mặt ĐHBG ngày 15/3/2015.Bổ sung sửa đổi một số quy chế của hội phân công trong ban thường trực,BCH hôi)


Kính gửi: -Các chi hội đồng hương huyện,Tp Bắc Giang,Câu lạc bộ doanh nghiệp

- Các ủy viên thường trực,ủy viên BCH hội.

Ngày 18/4/2015 Ban thường trực Hội ĐHBG đã họp thống nhất một số vấn đề sau:

A/ Tổ chức rút kinh nghiệm họp mặt thường niên hội ĐHBG ngày 15/3/2015 tại Trung tâm văn hóa quận Phú Nhuận

-Tổ chức tốt,nghiêm túc,hoành tráng,thu hút được nhiều hội viên tham gia.

-Điều hành chương trình đúng kịch bản,thời gian.Chương trình văn nghệ ngắn gọn,xác thực

-Đón tiếp các đoàn khách của tỉnh nhà và các tỉnh bạn chu đáo ,tận tình.

-Là năm tổ chức họp mặt thành công,được mọi người ghi nhận,chỉ số hài long cao.

Tuy nhiên cũng còn bộc lộ một số thiếu xót:

-Công tác tuyên truyền,quảng bá,thư mời họp mặt chưa làm tốt,thiếu kiểm tra đôn đốc,một số chi hội không gửi thư mời tới hội viên.Nhiều bà con Bắc Giang không nhận được thông tin họp mặt.Mặc dù số hội viên rất đông,song hội tụ về họp mặt còn ít.

B/ Phân công trong ban trường trực,BCH

1/ Ông Dương Minh khai –Chủ tịch hội phụ trách chung-công tác tổ chức,trực tiếp theo dõi chi hội Hiệp Hòa.

2/ Ông Nguyễn Hoài An –phó chủ tịc thường trực,phụ trách công tác thi đua,khen thưởng.Trực tiếp theo dõi chi hội Việt Yên và chi hội Tp.Bắc Giang.

3/ Ông Trần Xuân Hiệp –Phó chủ tịch phụ trách công tác đối ngoại,khuyến học.Trực tiếp theo dõi chi hội Thủ Dức-Bình Dương và chi hội Yên Dũng.

4/ Ông Ngô Xuân Hòa-phó chủ tịch phụ trách VHXH.Trực tiếp theo dõi chi hội lục Ngạn.

5/ Ông Vũ Văn Cường- phó chủ tịch phụ trách kinh tế.TRực tiếp theo dõi chi hội Lạng Giang và CLB doanh nghiệp.

6/ Ông Đường Ngọc Hồi –phó chủ tịch phụ trách các chi hội.TRực tiếp theo dõi chi hội Sơn Động.

7/ Ông Nguyễn Hồng Cẩm -Ủy viên thường trực,tổng thư ký,trực tiếp theo dõi chi hội lục Nam.

8/ Các ông bà trong ban chấp hành hội đồng hương tỉnh thuộc chi hội đồng hương huyện,Tp,CLBDN nơi mình sinh hoạt thì trực tiếp theo dõi,phụ trách nơi đó.

C/- Bổ sung sửa đổi một số quy chế của hội

Căn cứ vào quy choạt động của hội ĐHBG tại tp.Hồ Chí Minh ngày 12/4/1998 và nghị quyết sửa đổi của hội ngày 10/12/2010.Tới nay một số điều không còn phù hợp với thực tế.Do đó Ban thường trực thống nhất điều chỉnh như sau:

1/ - Mừng thọ các cụ từ 80 tuổi trở lên ( hiện vật trị giá 500.000đ).Các cụ dưới 80 tuổi do các chi hội,CLB mừng thọ.

2/- Học sinh giỏi cấp tỉnh,TP trực thuộc TW,hội tặng giấy khen kèm theo 500.000đ.

3/ -Học sinh giỏi cấp quốc gia,hội tặng giấy khen kèm theo 1.000.000đ(học sinh giỏi cấp quận,trường do các chi hội CLB quyết định)

4/ -Chi thăm hỏi các UVBCH hội nằm viện,ốm nặng 500.000đ/lần.Nếu qua đời viếng 1.000.000đ/1 người.Phúng viếng cha mẹ(tứ thân phụ mẫu) của ban chấp hành hội qua đời 500.000đ/người.

5/ -Giao lưu họp mặt các hội đồng hương tỉnh bạn,do Ban thường trực quyết định.Đi xa hỗ trợ tiền xăng 500.000đ.

6/ -Ban thường trực dự họp mặt các chi hội,CLB mừng 500.000đ/lần.

7/ - Chi quỹ hội dưới 3.000.000đ do chủ tịch quyết định,Trên 3.000.000đ phải được sự đồng ý của ban thường trực

8/ -Thu hội phí các chi hội 1.000.000đ/năm, CLBDN 2.000.000đ/năm.Do nguồn thu rất hạn hẹp,nhu cầu thực tế vẫn phải chi.Trường trực vận động các doanh nghiệp,các mạnh thường quân,bằng tấm long với hội,với quê hương ủng hộ vào quỹ.Để hội duy trì hoạt động,Ban thường trực cam kết quản lý chặt chẽ,thu chi minh bạch,đúng nội dung,cố gắng bảo tồn quỹ hội.

9/ -Chế độ hội họp:

-Cac chi hội,CLB tổ chức họp mặt thường niên một năm một lần.

-Hội đồng hương tỉnh 2 năm tổ chức họp mặ một lần.

-Ban thường trực họp định kỳ 6 tháng 1 lần (trừ đột xuất).BCH hội họp 1 năm 1 lần (trừ đột xuất)

Trên đây là một số nội dung thông báo gửi tới các vị trong Ban thường trực,các vị ủy viên BCH hội đồng hương Bắc giang tại TP.HCM nắm và thực hiện.

TM/BTT HỘI ĐHBG TẠI TP.HCM

CHỦ TỊCH

DƯƠNG MINH KHAI


QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập-Tự Do –Hạnh Phúc

Tp.HCM,ngày 12 thăng 4 năm 1998

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

HỘI ĐỘNG HƯƠNG BẮC GIANG TẠI TP.HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG I

TÔN CHỈ MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ

ĐIỀU 1: Đồng hương Bắc Giang tại TP.Hồ Chí Minh là một tổ chức quần chúng tự nguyện được UBNDTP chấp thuận nhằm quy tụ tất cả mọi người quê ở Bắc giang đang thường trú tại TP.Hồ Chí Minh (gồm cả dâu,rể).Những người đã từng công tác tại Bắc Giang và hội.Hội đồng hương hoạt động trên cơ sở luật pháp của nhà nước,chịu sự lãnh đạo của Thành ủy,UBND/TP và quản lý của UBNDTP.

ĐIỀU 2: Đồng hương luôn quan tâm,động viên khuyến khích hội viên phát triển sản xuất kinh doanh hợp pháp nhằm xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc cho gia đình đồng thời hội sẵn sàng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên.

ĐIỀU 3: Đồng hương thường xuyên cổ vũ bà con hội viên phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương,chấp hành tốt các chủ trương,chính sách của đảng và nhà nước.

ĐIỀU 4: Hội thường xuyên quan tâm tới việc tạo điều kiện giới thiệu việc làm cho con em hội viên.Hàng năm hội tổ chức mừng thọ cho những hội viên cao tuổi(70 tuổi trở lên),khen thưởng con em hội viên học giỏi cấp Thành phố và Trung ương,con em hội viên vượt khó học giỏi,thăm viếng hội viên ốm đau,tai nạn và gia đình hội viên có người thân qua đời.

CHƯƠNG II

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI

ĐIỀU 5:Mọi người quê hương ở Bắc Giang,những người đã từng sống,công tác tại Bắc Giang(kể cả dâu,rể) không phân biệt già trẻ,trai gái,tôn giáo đang thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đều có quyền đăng ký tham gia sinh hoạt đồng hương và tham gia ứng cử vào Ban lien lạc cấp thành phố hoặc cấp huyện,đóng góp ý kiến xây dựng hội,đề đạt những nguyện vọng của mình với ban liên lạc và kiểm tra,kiểm soát tài chính của hội đồng hương.

ĐIỀU 6: Là hội viên chính thức phải có trách nhiệm tôn trong quy chế của hội đồng hương,tham gia mọi sinh hoạt khi Ban lien lạc hội đồng hương Thành phố và Ban lien lạc cấp huyện tổ chức và đóng hội phí đầy đủ.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC VÀ QUYỀN HẠN TRÁCH NHIỆM CỦA BAN LIÊN LẠC

CẤP

THÀNH PHỐ,QUẬN HUYỆN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

ĐIỀU 7: Về tổ chức xã hội:

1-Cấp Tỉnh có Ban liên lạc đồng hương cấp tỉnh, có một chủ tịch và một số phó chủ tịch,một thư ký và các ủy viên là trưởng ban liên lạc các quận huyện và chủ nhiệm,phó chủ nhiệm CLB doanh nghiệp.Ban liên lạc cấp tỉnh do đại hội toàn thể hội viên cấp tỉnh bầu ra,nhiệm kỳ là 5 năm.

2-Cấp quận huyện: Có Ban liên lạc quận huyện từ 02 đến 03 người gồm: 01 Trưởng,01 phó và một số ủy viên do hội viên chi hội bầu ra,nhiệm kỳ là 3 năm.

3-Ngoài tổ chức chi hội và các CLB có thể thành lập các hội đồng niên,đồng tuế,đồng huyện, đồng xã.vv…trực thuộc đồng hương cấp tỉnh.

ĐIỀU 8:Nhiệm vụ,quyền hạn của Ban lien lạc các cấp

1-Ban liên lạc đồng hương cấp tỉnh có nhiệm vụ chỉ đạo điều hòa công việc của các Chi hội quận huyện,các CLB,triệu tập Đại hội toàn thể hội viên 2 năm một lần thiết lập và giữ mối quan hệ giữa đồng hương và chính quyền,MTTQ/TP,với chính quyền MTTQ tỉnh Bắc Giang,với hội đồng hương kết nghĩa và cùng với Ban liên lạc Chi hội quận huyện thực hiện nhiệm vụ ở điều 4.

2-Ban liên lạc quận huyện và tương đương: Có nhiệm vụ giữ mối liên hệ với chính quyền,MT,đoàn thể quận huyện nắm chắc tình hình hoàn cảnh gia đình các hội viên của quận huyện mình,trực tiếp đứng ra tổ chức họp mặt bà con trong quận huyện 01 năm/lần,trực tiếp đứng ra thực hiện điều 4.

CHƯƠNG IV

TÀI CHÍNH CỦA ĐỒNG HƯƠNG

ĐIỀU 9: Các khoản thu của đồng hương bao gồm:

-Hội phí do hội viên đóng góp

-Tiền ủng hộ của các hội viên qua mỗi kỳ họp mặt toàn thể,tiền tài trợ của các mạnh thường quân,các nhà hảo tâm trong và ngoài hội.

ĐIỀU 10: Các khoản chi bao gồm:

1-Đối với Ban liên lạc tỉnh: Chi cho hội nghị ban liên lạc thường kỳ,các hoạt động xây dựng tổ chức hội,đại hội toàn thể hội viên cấp tỉnh.Ủng hộ(theo khả năng) những phong trào do TP.HCM và Tỉnh nhà phát động.

2-Đối với Ban liên lạc quận huyện: Chi họp mặt hang năm,mừng thọ,khen thưởng con hội viên học giỏi,thăm hỏi bà con hội viên bệnh tật,ốm đau,gia đình hội viên có người thân qua đời.

ĐIỀU 11: Ban liên lạc ĐH tỉnh, quận huyện có kế toán,thủ quỹ theo dõi thu chi và quản lý tài chính của hội.Qua mỗi kỳ họp mặt đại hội đều công khai tài chính.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

ĐIỀU 12: Bản quy chế đồng hương Bắc Giang tại thành phố Hồ Chí Minh gồm 5 chương,12 điều,có giá trị thi hành khi đại hội toàn thể hội viên thông qua.

TM/BLL HỘI ĐỒNG HƯƠNG

BẮC GIANG TẠI TP.HỒ CHÍ MINH

Chủ tịch

Ngô Đức Nhường