Đồng Hương Bắc Giang
HỘI ĐỒNG HƯƠNG BẮC GIANG
Tại TP HCM và CÁC TỈNH PHÍA NAM

Giới thiệu

Trang web của hội đồng hương Bắc Giang

Tại thành phố Hồ Chí Minh


Hân hoan chào đón những người con Bắc Giang tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam. http://donghuongbacgiang.org Là webside chạy trên tên miền chính thống cho tổ chức,là nơi cập nhật thông tin quê hương, đồng hương và các hoạt động của người Bắc Giang đang sinh sống, học tập và công tác ở miền nam. Rất mong muốn là nơi kết nối cho người Bắc Giang chúng ta.

Trân trọng !


HỘI ĐHBG TẠI TP.HCM & CÁC TỈNH PHÍA NAM.