Đồng Hương Bắc Giang
HỘI ĐỒNG HƯƠNG BẮC GIANG
Tại TP HCM và CÁC TỈNH PHÍA NAM

CHI HỘI LỤC NAM

Xem danh sách chi hội LỤC NAM* BAN THƯỜNG TRỰCCHỦ TỊCH


ÔngNGUYỄN SĨ KÌNH
Năm sinh1945
Nguyên quánLAN MẪU, LỤC NAM
Địa chỉ hiện tại165/2,đường 3/2,P.11,Q.10
Điện thoại0973063480
Email
Trang web
Công việc
ThuộcChi hội LỤC NAM

PHÓ CHỦ TỊCH


ÔngNGUYỄN TRUNG KIÊN
Năm sinh1976
Nguyên quánTT LỤC NAM, LỤC NAM
Địa chỉ hiện tại284/6 NGUYỄN TRỌNG TUYỂN,P.10,Q.PHÚ NHUẬN
Điện thoại0913805266
Email
Trang web
Công việcDOANH NGHIỆP
ThuộcChi hội LỤC NAM

PHÓ CHỦ TỊCH


ÔngVŨ XUÂN CHÍNH
Năm sinh1958
Nguyên quánKHÁM LẠNG, LỤC NAM
Địa chỉ hiện tại45 Ngô Văn Tỉnh,P1,Q.6
Điện thoại0973281214
Email
Trang web
Công việc
ThuộcChi hội LỤC NAM

PHÓ CHỦ TỊCH


ÔngĐẶNG VĂN ĐOÀN
Năm sinh1954
Nguyên quánVŨ XÁ, LỤC NAM
Địa chỉ hiện tại106 LÊ TRUNG NGHĨA,P.12,TÂN BÌNH
Điện thoại0937114453
Email
Trang web
Công việcHưu trí
ThuộcChi hội LỤC NAM

PHÓ CHỦ TỊCH


ÔngDƯƠNG VĂN LẦU
Năm sinh1965
Nguyên quánĐẠI TỪ, LỤC NAM
Địa chỉ hiện tại209/56 ÔN THẤT THUYẾT,P.3,Q.4
Điện thoại0903773233
Email
Trang web
Công việcCTY BẢO VỆ HÙNG MINH
ThuộcChi hội LỤC NAM

PHÓ CHỦ TỊCH


ÔngNGUYỄN ĐỨC NĂM
Năm sinh1954
Nguyên quánTRUNG AN, LỤC NAM
Địa chỉ hiện tại465 NGUYỄN VĂN QUÁ,KP4,ĐÔNG HƯNG THUẬN,Q.12
Điện thoại0903885954
Email
Trang web
Công việcDOANH NGHIỆP
ThuộcChi hội LỤC NAM* BAN CHẤP HÀNHỦY VIÊN


ÔngNGUYỄN XUÂN HẢI
Năm sinh1962
Nguyên quánBẾN 3, LỤC NAM
Địa chỉ hiện tại8.08C CHUNG CƯ MỸ THUẬN,AN DƯƠNG VƯƠNG,P.16,Q.8
Điện thoại0903836907
Email
Trang web
Công việcHưu trí
ThuộcChi hội LỤC NAM

ỦY VIÊN


NGUYỄN THỊ THU
Năm sinh1945
Nguyên quánTRUNG AN, LỤC NAM
Địa chỉ hiện tại64 ĐÔNG HƯNG THUẬN,Q.12
Điện thoại08.37193191
Email
Trang web
Công việc
ThuộcChi hội LỤC NAM

ỦY VIÊN


ÔngNGUYỄN DUY PHONG
Năm sinh1951
Nguyên quánTT ĐỒI NGÔ, LỤC NAM
Địa chỉ hiện tại221 ĐINH BỘ LĨNH,P.26,Q.BÌNH THẠNH
Điện thoại0903944980
Email
Trang web
Công việc
ThuộcChi hội LỤC NAM

ỦY VIÊN


ÔngPHẠM ĐỨC TƯ
Năm sinh1957
Nguyên quánBẢO ĐÀI, LỤC NAM
Địa chỉ hiện tại244 NGUYỄN TIỂU LA,P.8,Q.10
Điện thoại0903869995
Email
Trang web
Công việcCAQ.10
ThuộcChi hội LỤC NAM

ỦY VIÊN


ÔngNGUYỄN NGỌC THÔNG
Năm sinh1950
Nguyên quánGIÀ KHÊ, LỤC NAM
Địa chỉ hiện tại308/2 NGUYỄN TRI PHƯƠNG,P.4,Q.10
Điện thoại01268955072
Email
Trang web
Công việcCty môi trường Q.6
ThuộcChi hội LỤC NAM