Đồng Hương Bắc Giang
HỘI ĐỒNG HƯƠNG BẮC GIANG
Tại TP HCM và CÁC TỈNH PHÍA NAM

CHI HỘI TP BẮC GIANG

Xem danh sách chi hội TP BẮC GIANG* BAN THƯỜNG TRỰCPHÓ CHỦ TỊCH


ÔngNGUYỄN HỮU DŨNG
Năm sinh1949
Nguyên quánTP BẮC GIANG
Địa chỉ hiện tại19B THỐNG NHẤT,P.TÂN THÀNH,Q.TÂN PHÚ
Điện thoại0908822549
Email
Trang web
Công việc
Thuộc

PHÓ CHỦ TỊCH


PHẠM THỊ CHÍNH
Năm sinh1957
Nguyên quánTP BẮC GIANG
Địa chỉ hiện tại519 Bà Hom,P.Bình Trị Đông,Q.Bình Tân
Điện thoại0918186324
Email
Trang web
Công việc
ThuộcChi hội TP BẮC GIANG* BAN CHẤP HÀNHỦY VIÊN


ÔngNGUYỄN NGỌC THẮNG
Năm sinh1959
Nguyên quánTP BẮC GIANG
Địa chỉ hiện tại778/57Nguyễn Kiệm,P.4,Q.Phú Nhuận
Điện thoại0909779979
Email
Trang web
Công việc
ThuộcChi hội TP BẮC GIANG

ỦY VIÊN


ÔngĐẶNG CÔNG
Năm sinh
Nguyên quánTP BẮC GIANG
Địa chỉ hiện tạiCC Nguyễn Đình Chiểu,P.Đa Cao,Q.1
Điện thoại0913628315
Email
Trang web
Công việc
ThuộcChi hội TP BẮC GIANG

ỦY VIÊN


ÔngNGÔ TRÍ VƯỢNG
Năm sinh1949
Nguyên quánTP BẮC GIANG
Địa chỉ hiện tại666/64/34 Đường 3/2,P.14,Q.10
Điện thoại0975649949
Email
Trang web
Công việc
ThuộcChi hội TP BẮC GIANG

ỦY VIÊN


ÔngBÙI THẾ ĐỨC
Năm sinh1954
Nguyên quánTP BẮC GIANG
Địa chỉ hiện tại61/105 Lê Đức Thọ,P.6,Q.Gò Vấp
Điện thoại0913835666
Email
Trang web
Công việc
ThuộcChi hội TP BẮC GIANG

ỦY VIÊN


NGYỄN THỊ KHANH
Năm sinh1953
Nguyên quánTP BẮC GIANG
Địa chỉ hiện tại29 Bùng Binh,P.10,Q.3
Điện thoại08.39317060-09039280
Email
Trang web
Công việc
ThuộcChi hội TP BẮC GIANG