Đồng Hương Bắc Giang
HỘI ĐỒNG HƯƠNG BẮC GIANG
Tại TP HCM và CÁC TỈNH PHÍA NAM

CHI HỘI TÂN YÊN

Xem danh sách chi hội TÂN YÊN* BAN THƯỜNG TRỰCCHỦ TỊCH


ÔngHOÀNG VĂN KHI
Năm sinh1969
Nguyên quánCao Xá, TÂN YÊN
Địa chỉ hiện tại278 Hoàng Hoa Thám, P12, Tân Bình, Tp HCM
Điện thoại0915888588
Email[email protected]
Trang web
Công việcPhó Giám đôc Jetstar Pacific Airlines.
Phó Chánh văn phòng Đảng uỷ - Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra.
Chỉ huy phó BCH Quân sự.
ThuộcChi hội TÂN YÊN

PHÓ CHỦ TỊCH


ÔngGIÁP VĂN LĨNH
Năm sinh1969
Nguyên quánVIỆT LẬP, TÂN YÊN
Địa chỉ hiện tại1/42 BÌNH ĐƯỜNG 1,DĨ AN,BÌNH DƯƠNG
Điện thoại
Email
Trang web
Công việc
ThuộcChi hội TÂN YÊN* BAN CHẤP HÀNHỦY VIÊN


ÔngLƯƠNG VĂN THIẾT
Năm sinh1964
Nguyên quánPhúc Hòa, TÂN YÊN
Địa chỉ hiện tại19/34 Hoàng Hoa Thám,phường 13,,Tân Bình
Điện thoại0903693609
Email
Trang web
Công việcCAQ Tân Bình
ThuộcChi hội TÂN YÊN

ỦY VIÊN


ÔngNGUYỄN NGỌC CHIẾN
Năm sinh1972
Nguyên quánNGỌC LÝ, TÂN YÊN
Địa chỉ hiện tại140/45 Đường TX 22, Tổ 27, KP 7, P. Thạnh Xuân, Quận 12
Điện thoại0974775909
Email
Trang web
Công việc
ThuộcChi hội TÂN YÊN

ỦY VIÊN


Nguyễn Lệ Thúy
Năm sinh1974
Nguyên quánQuế Nham, TÂN YÊN
Địa chỉ hiện tại39/10, Nhất Chi Mai, phường 13, Tân Bình
Điện thoại0916420836
Email
Trang web
Công việc
ThuộcChi hội TÂN YÊN

ỦY VIÊN


Ông(not set)
Năm sinh
Nguyên quán
Địa chỉ hiện tại
Điện thoại
Email
Trang web
Công việc
ThuộcChi hội TÂN YÊN

CHỦ TỊCH HỘI DOANH NGHIỆP


ÔngNGUYỄN VĂN TUẤN
Năm sinh1972
Nguyên quánNGỌC LÝ, TÂN YÊN
Địa chỉ hiện tại102 PHỔ QUANG,P.2,Q.TÂN BÌNH
Điện thoại0933165468
Email
Trang web
Công việc
ThuộcChi hội TÂN YÊN