Đồng Hương Bắc Giang
HỘI ĐỒNG HƯƠNG BẮC GIANG
Tại TP HCM và CÁC TỈNH PHÍA NAM

CHI HỘI HIỆP HÒA

Xem danh sách chi hội HIỆP HÒA* BAN THƯỜNG TRỰCCHỦ TỊCH


ÔngNGUYỄN VĂN SANG
Năm sinh1958
Nguyên quánĐỨC THẮNG, HIỆP HÒA
Địa chỉ hiện tại324 Quang Trung,P10,Q.Gò Vấp
Điện thoại0903784888
Email
Trang web
Công việcHƯU TRÍ
ThuộcChi hội HIỆP HÒA

PHÓ CHỦ TỊCH


ÔngTRẦN VĂN MINH
Năm sinh
Nguyên quánĐÔNG LỖ, HIỆP HÒA
Địa chỉ hiện tại19 VĂN CHUNG,P.13,TÂN BÌNH
Điện thoại0975262079
Email
Trang web
Công việc
ThuộcChi hội HIỆP HÒA

PHÓ CHỦ TỊCH


ÔngKHỔNG VĂN TUYẾT
Năm sinh1959
Nguyên quánCHÂU MINH, HIỆP HÒA
Địa chỉ hiện tại283/24 Lê Đức Thọ,P.18,Q.Gò Vấp
Điện thoại0918100261
Email
Trang web
Công việcDOANH NHÂN
ThuộcChi hội HIỆP HÒA* BAN CHẤP HÀNHỦY VIÊN


NGÔ THỊ HƯƠNG
Năm sinh
Nguyên quánCHÂU MINH, HIỆP HÒA
Địa chỉ hiện tại578/27 LÊ TRỌNG TẤN,P.TÂY THẠNH,Q.TÂN PHÚ
Điện thoại0962073737
Email
Trang web
Công việc
ThuộcChi hội HIỆP HÒA

ỦY VIÊN


ÔngNGUYỄN QUANG TOẢN
Năm sinh
Nguyên quánĐOAN BÁI, HIỆP HÒA
Địa chỉ hiện tại125/36 ĐƯỜNG SỐ 13,P.4,Q.8
Điện thoại0978943333
Email
Trang web
Công việc
ThuộcChi hội HIỆP HÒA

ỦY VIÊN


ÔngTRẦN MINH KHÁNH
Năm sinh
Nguyên quánTT THẮNG, HIỆP HÒA
Địa chỉ hiện tại
Điện thoại
Email
Trang web
Công việc
ThuộcChi hội HIỆP HÒA

ỦY VIÊN


ÔngNGUYỄN VĂN TRỌNG
Năm sinh
Nguyên quánĐỨC THẮNG, HIỆP HÒA
Địa chỉ hiện tại14 NGUYỄN THỊ THẬP,Q.7
Điện thoại0908383778
Email
Trang web
Công việc
ThuộcChi hội HIỆP HÒA

ỦY VIÊN


ÔngDƯƠNG NGỌC DŨNG
Năm sinh
Nguyên quánTT THẮNG, HIỆP HÒA
Địa chỉ hiện tại823A GIA PHÚ,BÌNH HƯNG HÒA,BÌNH TÂN
Điện thoại0903001977
Email
Trang web
Công việc
ThuộcChi hội HIỆP HÒA

ỦY VIÊN


ÔngNGUYỄN HỮU LIỆU
Năm sinh
Nguyên quánHƯƠNG LÂM, HIỆP HÒA
Địa chỉ hiện tại34 ĐƯỜNG 106,KP1,TĂNG NHƠN PHÚ A,Q.9
Điện thoại0913964963
Email
Trang web
Công việc
ThuộcChi hội HIỆP HÒA

ỦY VIÊN


ÔngDƯƠNG NGỌC ĐIỀU
Năm sinh
Nguyên quánHÒA SƠN, HIỆP HÒA
Địa chỉ hiện tại814/20B SƯ VẠN HẠNH,P.12,Q.10
Điện thoại08.38627736
Email
Trang web
Công việc
ThuộcChi hội HIỆP HÒA

ỦY VIÊN


ÔngNGUYỄN TIÊN PHONG
Năm sinh
Nguyên quánĐỨC THẮNG, HIỆP HÒA
Địa chỉ hiện tại11D4-9 SKY GARDEN,PHÚ MỸ HƯNG,P.TÂN PHONG,Q.7
Điện thoại0912107497
Email
Trang web
Công việc
ThuộcChi hội HIỆP HÒA

ỦY VIÊN


ÔngNGUYỄN XUÂN ĐỒNG
Năm sinh
Nguyên quánĐỨC THẮNG, HIỆP HÒA
Địa chỉ hiện tại150/15 LÊ ĐỨC THỌ,P.16,Q.GV
Điện thoại0913679582
Email
Trang web
Công việc
ThuộcChi hội HIỆP HÒA

ỦY VIÊN


ÔngNGUYỄN ĐĂNG QUYỀN
Năm sinh
Nguyên quánĐOAN BÁI, HIỆP HÒA
Địa chỉ hiện tại196/1/1 CỘNG HÒA,P.12,Q.TÂN BÌNH
Điện thoại0903834879
Email
Trang web
Công việc
ThuộcChi hội HIỆP HÒA

ỦY VIÊN


ÔngNGUYỄN VĂN HÀ
Năm sinh
Nguyên quánHỢP THỊNH, HIỆP HÒA
Địa chỉ hiện tạiSỐ 6 D2 CƯ XÁ 30/4 P.25,Q.BÌNH THẠNH
Điện thoại0908212226
Email
Trang web
Công việc
ThuộcChi hội HIỆP HÒA

ỦY VIÊN


ÔngNGÔ DUY SƠN
Năm sinh
Nguyên quánBẮC LÝ, HIỆP HÒA
Địa chỉ hiện tại110/43/2/19 BÀ HOM,Q.6
Điện thoại0909140778
Email
Trang web
Công việc
ThuộcChi hội HIỆP HÒA

ỦY VIÊN


ÔngHÀ VĂN HẢI
Năm sinh
Nguyên quánNGỌC SƠN, HIỆP HÒA
Địa chỉ hiện tại209A,K26 DƯƠNG QUẢNG HÀM,Q.GÒ VẤP
Điện thoại0983296499
Email
Trang web
Công việc
ThuộcChi hội HIỆP HÒA

ỦY VIÊN


ÔngNGUYỄN VĂN THAO
Năm sinh
Nguyên quánHOÀNG THANH, HIỆP HÒA
Địa chỉ hiện tại207 PHAN VĂN TRỊ,P.7,Q.GÒ VẤP
Điện thoại0983610193
Email
Trang web
Công việc
ThuộcChi hội HIỆP HÒA

ỦY VIÊN


ÔngNGÔ XUÂN HẢI
Năm sinh
Nguyên quánXUÂN CẨM, HIỆP HÒA
Địa chỉ hiện tại23/20/2 ĐƯỜNG SỐ 21,P.8,Q.GÒ VẤP
Điện thoại0903609126
Email
Trang web
Công việc
ThuộcChi hội HIỆP HÒA

ỦY VIÊN


ÔngNGÔ ANH THƯ
Năm sinh
Nguyên quánMAI TRUNG, HIỆP HÒA
Địa chỉ hiện tạiSỐ 7 LÊ DUẨN,Q.1
Điện thoại
Email
Trang web
Công việc
ThuộcChi hội HIỆP HÒA